Pubafton, denna gång på restaurang Hörnan i Hörby.
10 personer samlades kring valfri mat och dryck.
Samtalsämnena var många och varierande.