Foto: Ulf Sivhed
Staffan har övertagit presidentkedjan från Anders.