26
nov
2020
Hörby Rotaryklubb
Elisefarm

Sweden

Hans Bertil Hansson var smittskyddsläkare i Skåne under svininfluensan i slutet av förra årtiondet. Vi får höra Hans Bertil berätta om sin tid som smittskyddsläkare, pandemier och säker en del annat.