08
jun
2023
Hörby Rotaryklubb
Elisefarm Golfklubb
Fogdarp 747
Höör,  24396
Sweden

Merab är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB svarar för driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av hushållsavfall i samtliga tre ägarkommuner. 

Åsa Winkler tillträdde 2017 som VD på MERAB och kommer bl.a. att upplysa oss om varför avfallssortering gör skillnad och vad som är nästa stora utmaning för branschen, för oss som privatpersoner och för näringslivet när det kommer till avfallshantering.