17
dec
2020
Hörby Rotaryklubb
Digitalt möte

Sweden

Under de senaste åren har klimatförändringarna påverkat grundvattnet i Skåne och i Ringsjöbygden. Hur ser det ut idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Mattias är verksam vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Lund.