19
nov
2020
Hörby Rotaryklubb
Elisefarm

Sweden

Frida är samordnare av ett projekt som drivits i Sjöbo och Tomelilla kommuner. "Framtidens kollektivtrafik på landsbygden", ett samarbete mellan Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Skånetrafiken, Region Skåne (Regional utveckling) och K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik)