21
nov
2019
Hörby Rotaryklubb
Elisefarm

Sweden

Vi lägger 90 procent på att skaffa nya medlemmar och endast 10 procent på att ta hand om våra befintliga medlemmar. Det måste vi bli bättre på. Klubbarna är autonoma och distriktsorganisationen är presidenternas och klubbarnas serviceorganisation. Vi ska jobba tillsammans för att stärka Rotary och få fler att vilja bli medlemmar. Gemensamt för alla är att Rotary är nätverket där man kan genom kontakter få hjälp in i arbetslivet, skapa kontakter via yrkesnätverket och samtidigt göra gott i världen både genom humanitära insatser och sustainability.