28
nov
2019
Hörby Rotaryklubb
Elisefarm

Sweden

Bitr. professorn i zooekologi Gunnar Gunnarsson berättar.

Jag är djurekolog och forskar huvudsakligen på våtmarksfåglar. I olika forskningsnätverk jobbar jag med frågeställningar som berör dessa fåglars populationsdynamik, häcknings- och rastningsbiologi. Jag är också involverad i ett projekt som belyser frågor kopplat till utsättning av farmade gräsänder. Vid Högskolan i Kristianstad har jag kursansvar för flera kurser och undervisar bland annat i ekologi och metodik.