Publicerad av Sten W
Lena Mårtesson Stenudd har varit kommunchef i Åstorps kommun 2015 - 2019 och innan dess varit avdelningschef på Migrationsverket 2013 - 2015.
Lena Mårtensson Stenudd, Hörbys nya kommundirektör, bosatt i Höllviken och medlem i
Trelleborg S:t Nicolai RK inledde sitt anförande med att konstatera att av Sveriges 155 kommun-
direktörer hade ca.80 bytts ut efter det senaste valet bl.a. hon. Det blåste m.a.o. rejält där uppe på
toppen verkade det som. (Å andra sidan - när de blir av med sitt jobb brukar det finnas en mer eller
mindre guldkantad fallskärm, som väntar på att fällas ut…). Efter den inledningen övergick hon till
att beskriva den organisation hon skulle leda. Ett antal stuprör liknade hon den nuvarande organisa-
tionen vid. Det tänkte hon ändra på genom att hon gjorde organisationen mer processinriktad. Jag
tolkar hennes uttalande som att det tidigare har varit s.k. vattentäta skott mellan de olika enheterna i
kommunen men nu skulle det bli mer samarbete mellan dem. Vi fick sedan veta att vi bodde i den
djärva, växande kommunen i Skåne som skulle vara ledande inom utbildning, service och
företagsamhet och där de 15635 invånarna i kommunen hade nära till allt (från mitten av Skåne!)
med bra boende och härlig miljö som extra lök på laxen. Som en följd av att ”vi gillar företag” så
”gillar företagare oss” var en annan klatschig aforism. Hörby samverkade med de andra
kommunerna i nordöstra Skåne bl.a. om turismen. I Hörby bygger vi för framtiden (Lågehallarna)
liksom ett nytt centrum och där fokus skall vara på tillgängligheten. Att det just nu saknades en
processinriktad styrmodell var något Lena skulle ta tag i snarast för att på så sätt skapa en
funktionell organisation.