I kommunen finns cirka 2000 företag varav cirka 700 är jord/skogsbruk. En hög andel är
småföreta
Hörby är företagsvänligt, enkelt att starta, att driva och att utveckla sitt företag genom
-snabb ärendehantering, service och kommunikation
-anpassning efter företagens behov
-lotsar företagare rätt med alla nödvändiga kontakter
-starta eget-kurs och följande tillväxtkurs när man kommit igång
-Näringslivsråd för samverkan med representanter från LRF, Köpmannaföreningen och
Företagarföreningen mot gemensamma mål.
Sommarentreprenörer för ungdomar 15-19 år, ett sätt att prova på företagande under handledning.
I samarbete med Höör och Eslöv satsas det också på besöksnäring för ökad omsättning, fler
gästnätter och fler arbetstillfällen.
”Går det bra för våra företag, går det bra för kommunen.”
Mrs President berättade att våra 2 bikupeandelar resulterat i 20 burkar honung à 350 g!
samt påminde om klubbmötet 7/11 då inbjudna, eventuella medlemmar ska presenteras för Rotary
och lära känna oss.
/Orden på pränt av
Cecilia