Så var det dags att byta President. Tacka den gamle för gott arbete och välkomna den nya till ett nytt och spännande verksamhetsår.
Kvällens program var ett presidentskifte och lite till. Om vi börjar med ”lite till”, så delade klubben ut det årliga stipendiet till Odin Vernersson, en musikalisk talang som precis gått ut Lars-Erik Larsson-gymnasit i Lund. Spela saxofon, sjunga, komponera var lite av Odins framtidsplaner, men först tänkte han arbeta ett år. Det kunde väl vara roligt att få höra honom ”tuta i luren” om tillfälle ges vill säga.
Nu blev det den avgående presidentens tur. Tommie berättade för oss att klubben under året bidragit till olika projekt med närmare 20.000 kronor, varav Tommie själv svarade för 2.000 kronor genom att efterskänka egna krav mot klubben. Vi tar av hatten och bugar för denna gåva, som dedicerats till Denis Mukwege, fredspristagare 2018 och som klubben fyller på med ytterligare 5.000 kronor.
Sedan var det dags för Tommie att överlämna presidentkedjan till sin efterträdare Ewa Mellerström.
Ewa visade med stor entusiasm hur hon tänker driva arbetet i klubben under kommande verksamhetsår genom att vara inspiratör till både styrelse och medlemmar. Hon vill tydliggöra medlemskapets värde, två nya medlemmar skall tillföras klubben under hennes år och vi skall göra företagsbesök. Utbildningar inom Rotarys värld är något Ewa har erfarenhet av och som hon tror på. Och så vill hon att vi skall synas. Kulturdagen i Hörby kommer att följas upp t.ex. Om sedan allt detta som Ewa vill hinna med under sitt presidentår kan sammanfattas som kort eller lång målsättning, smart målsättning eller Beteendemålsättning vet nog bara Ewa. Men en blandning av de olika målsättningarna gör kanske, att den totala träffprocenten blir högre, allt efter devisen ”sikta mot trätoppen så träffar du kanske stammen”. Vi tycks gå mot ett nytt, spännande och händelserikt Rotaryår. Vi säger alltså Lycka till Ewa och tackar samtidigt Tommie för ett väl genomfört - andra - presidentår.
Sten Wahlgren/Präntare.