Överste Lennart Widerström
 
 
Sveriges beredskap
 
För x antal år sedan påbörjades nedläggningar av försvaret.
Fokus inriktades på internationella insatser då Sverige har mycket kompetens.
 
Nu åter tillväxt med nya regementen. Armén växer till det dubbla med fyra operationslinjer:
  1. Aktivt försvar
  2. Stöd till Ukraina
  3. Medlemskap i Nato
  4. Tillväxt
 
Starka krafter i världen, verkar för att Sverige ska komma med i Nato.
Sverige har avancerad utrustning och det tar tid att utbilda soldater.
Anställda soldater tränar med och utbildar soldater i andra länder, vilket anses säkerhetspolitiskt och moraliskt rätt, samtidigt som det kan ”gräva en grop åt oss själva”.
 
Vi har ubåtar, amfibiesystem och tunga arméförband.
Det finns en lång tradition med samverkan i Nato – vi är efterfrågade, vi har kompetens,       u-båtar, amfibiesystem och tunga arméförband,
 
Av 300 soldater, blir en tredjedel kvar som anställda, vilket innebär ständig beredskap med kompetens och kvalitet. Det tar sex år att nå alla krav.
Det är inte svårt att anställa soldater, däremot svårt att få dem att stanna.
Av värnpliktiga soldater är 20 % kvinnor, anställda kvinnor 10 % men det brister i fysiska krav. 50% är civilanställda.
 
All materiel kostar, vilket är ett problem,
Viktigt för att säkra framtiden är inte minst teknikförmågan, bl a motmedel mot fiendens drönare.
 
 
/Orden på pränt av
Cecilia H