Svens mystiska väska
 

Svens mystiska väska, vad innehöll den?

Det var väl få som kunde ana att den skulle innehålla Svens far, eller åtminstone byst, i brons.

Sven berättade med stor inlevelse om sin fars, Oskar Lindéns resa, hur han som ett av arton syskon blev läkare. Han tjänstgjorde så småningom på Hörby lasarett, som uppfördes 1879.