Möte tillsammans med Höör RK om Sjörestaurering för högre vattenkvalitet och ekologiskt balans.