Presidentskifte

Avgående president, Anders Evertsson, hälsade alla välkomna till detta presidentskifte, som inleddes med Adolfssons gös.

Kerstin Bondza valdes in som ny medlem.

Bo Nilsson tilldelades en PHF. Bo tackade för utmärkelsen. Han meddelade att han skänker 2.000:- till föreningens verksamhet.

 

Anders tog upp och kommenterade några av händelserna under året;

· Rotary har varit delaktigt vid flera evenemang såsom nationaldagen, julskyltningen, kulturkalaset och World Polio day.

· Klubben genomförde sitt 60-årsjubileum på Elisefarm.

· Under året avled medlemmen Tommie Eriksson. Hans minne lever kvar i klubben.

· Tre nya medlemmar har tillkommit.

 

Anders framförde sitt tack till styrelse och kommittéer för det arbete som uträttats under året.

 

Härefter överlämnade Anders presidentkedjan till den tillträdande presidenten Staffan Salomonsson.

 

Staffan kommer under nästa verksamhetsår 2024/25 att arbeta med;

· Club visioning, en metod för att stärka engagemanget i klubben och skapa en långsiktig verksamhetsplan.

· Klubbens fortsatta engagemang vid olika evenemang.

· Rekrytering av fler medlemmar.

Första klubbmöte blir den 22/8 i Karnas backe.

 

Efter presidentskiftet vidtog en auktion på skänkta föremål. Anders svingade klubban och totalt inbringade auktionen ca 3600 kronor vilket utgör ett välkommet tillskott till klubbkassan.

 

Hans Åström

Präntare