Lars Ingesson
 
 

Lars Ingesson – Elisefarm nu och i framtiden

Lars är bördig från trakten mellan Hurva och Löberöd. Han utbildade sig till lantmästare på Alnarp. Från 1995 och några år framåt köpte Lars in flera gårdar, där ibland även Elisefarm. Totalt drygt 500 hektar.

Elisefarm, på 165 hektar, köptes 1998. Tankar på att anlägga en golfbana kom i början av 2000-talet.

2003 anlades driving range och golfbanan stod klar 2005. Under årens lopp har det hela tiden gjorts investeringar i hotellrum, lounge, konferensfaciliteter, butik, spa med mera.

Elisefarm har idag 55 anställda, som tillsammans motsvarar 27 heltidstjänster.

Det finns storslagna planer för Elisefarm:

Man är nu i slutfasen med detaljplan för ca 750 bostäder, hyreshus med 40 lägenheter, vårdcentral, förskola och äldreboende med mera.                                                                                                                                    Servicebyggnaderna kommer att byggas i egen regi medan mark för bostadsbebyggelsen kommer att upplåtas/säljas till olika byggbolag.

Avloppsfrågan är nu löst men fortfarande återstår att se till att området får tillgång till vatten.

Detaljplanerna förväntas vara klara om ett år och då hoppas man också att byggstarten ska ske. Utbyggnaden kommer att ske i etapper.

 

Hans Åström

Präntare