Närvarande Rotarianer: 14

Gästande Rotarianer: 18

 

Adele Ceimertz – omorganisation av skånsk sjukvård

Adele är politiskt tillsatt styrelseordförande för centralsjukhuset i Kristianstad.

Adele berättade om sjukhuset i Kristianstad. Huvudbyggnaden stod klar 1973. Nu planeras ett nytt akutíntag, som ska stå klart 2030. CSK har 2461 medarbetare.

Man tar emot drygt 268.000 fysiska besök per år, man har ca 63.000 distanskontakter och utför ungefär 22.000 operationer.

CSK är ett fullvärdigt akutsjukhus med goda resultat inom förlossning och bröst- och tarmcancer. Högspecialiserad vård utförs fortfarande i Lund.

CSK arbetar med ”Framtidens vårdavdelning”, som introducerat servicevärdar, som delvis ska avlasta undersköterskorna.

Från den 1/1 2024 hör Höör och Hörby kommuner till CSK för att avlasta Lund. Det innebär att alla vårdcentraler ska remittera patienter till CSK. Samtidigt gäller fortfarande det fria vårdvalet.

 

Hans Åström

Präntare