Tillsammans med Höör Rotaryklubb
och Läkare Martin Carlsson
 

Veckobrev 2023-02-16

Martin Carlsson – Högt blodtryck

 

Denna torsdagskväll var klubben inbjuden till grannklubben i Höör och Bosjökloster. Föreläsningen handlade om högt blodtryck och föreläsare var Martin Carlsson läkare i Kalmar.

Martin har arbetat med endokrinologi och diabetes. Från 2016 började han intressera sig för digital sjukvård och möjlighet att mäta blodtrycket i hemmet. 2017 grundades Blodtrycksdoktorn.

Högt blodtryck står i fokus för WHO. Det leder till flest dödsfall i världen. Högt blodtryck benämns för ”The silent killer” eftersom det är en asymptomatisk sjukdom som är svår att känna av.

Normalt tryck kan ligga på 140/90 men målet är att det ska ligga på 120/70. Viktigt är att avståndet mellan över- och undertryck inte är för stort. Trycket utgår från blodkärlen, hjärta, njurar och mängden blod.

Ursprungliga ”rurala” livsstilar har ofta inte några hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa är ofta knutna till urban miljö och modern livsstil. Idag har ungefär 60 % av 60+ människor högt blodtryck.

 

Faktorer som kan påverka;

· Ärftlighet

· Matvanor t ex salt, processad mat och mycket alkohol

· Stress

· Livsstil

· Omgivningsfaktorer

· Läkemedel t ex värktabletter, p-piller, cortison

 

Behandling;

· Viktnedgång

· Ökad fysisk aktivitet

· Minskad stress

· Yoga

· Läkemedel

· Livsstilsåtgärder t ex ta medicin, ta blodtryck regelbundet

 

Hans Åström

Präntare