Helena Tomelius, präst. visade runt

Besök vid församlingshemmet i Hörby.

Ciceron; Helena Tomelius

 

Församlingshemmet byggdes på 1970-talet på platsen för den gamla prästgården. Erik Myrgren var det som drev behovet av ett nytt församlingshem. Efter flera års diskussioner stod det klart 1973.

En ombyggnad gjordes 1988 och den senaste återinvigdes i oktober 2023, efter ett par år av arbete.

För 24,5 miljoner har församlingshemmet fått ny entré, ett funktionellt kök och en uppdatering av ventilation och teknik. Totalt 498 kvadratmeter. Projekteringen har gjorts av Cesam arkitektkontor. Finansieringen har helt bekostats av församlingen.

Församlingen har under sommarhalvåret 50 - 60 anställda. Man har ansvar för 10 kyrkor och 2 kyrkoruiner.

Efter genomgången gjordes en rundtur i lokalerna.

 

Hans Åström

Präntare