Sven Lindén berättade med ord och bild
Mobi(Rotary)baren i ord och bild
 
Kort info från presidenten: 60-års-jubileet närmar sig. Anmälan och betalning senast 31 mars. Obs! svara även om ni inte kommer.
 
Skånska Dagbladet (Jonas Karlsson) kommer att intervjua Hårfina Carina – som får Kaj Hellman-stipendiet i samband med jubileet.
 
Förslag på Gökotta, Kristi Himmelsfärdsdag – finns intresse?
 
PR-kommittén har tillsammans med kommunen diskuterat en Föreningsmässa, augusti 2025 i Lågehallarna. För Rotarys del i nuläget, ska vi fråga runt bland olika föreningar om intresse finns att delta.
 
Så, dagens föredrag. Sven berättade hur den mobila baren kom till. En idé – där han utlyste en tävling, att göra en skiss på en bar, som skulle gå in i hans VW-buss. Car-bar, Mobi-bar.
Baren kom till som en rolig grej, som t o m blivit mönsterregistrerat hos Patentverket.
Baren har pimpats i olika sammanhang och har fasadbelysning.
 
Baren följde med på olika äventyr. Till och med transporterad på tåg till Mat/vin-och sprit-mässa i Stockholm. En trevlig och minnesrik dag, enligt Sven.
Idag finns cirka 30-40 stycken mobi-barer tillverkade.
 
Jarl kunde berätta om ett på mer än ett sätt, blött Rotarymöte med baren på Ringsjöns vatten. (Det roligaste veckobrevet ever, skrivet av Bengt EY.)
 
Roligare än så här blev inte detta brevet. (Bilder finns på vår hemsida.)
 
/Orden på pränt av
Cecilia H