Besök vid Lions loppislada

Den här kvällen besökte Rotary Lions i Hörby vid deras loppisverksamhet i Älvdalen. Besöket inleddes med en visning av de olika avdelningarna.

Därefter berättade president Andrea Skans om Lions bakgrund, som till många delar liknar Rotarys. Lions grundades 1917 i Chicago av Melvin Jones. 1920 bildades den första internationella klubben i Canada och 1948 kom den första klubben i Europa, nämligen i Stockholm. Lions har ca 1,4 miljoner medlemmar.

President emeritus Leif Buhre berättade om klubben i Hörby. Den bildades 1955. Den ursprungliga verksamheten byggde på de medel som medlemmarna donerade. Idag har Lions 42 medlemmar och några partners, totalt ca 60 personer. Medlemsavgiften är 950 kronor per år för medlemmar och hälften för partners.

Lions är en hjälporganisation. Insamlade medel fördelar sig ungefär med 1/3 vardera lokalt, nationellt och internationellt. Klubbarna beslutar själva hur pengarna ska användas. Ett av hörbyklubbens stora projekt är det s k vattenprojektet i Tanzania. Målet är att 100.000 människor ska få rent vatten.

Loppisverksamheten började i blygsam skala i mitten av 1990-talet. 1999 tog man över Älvdalen efter Röda korset. Omkring 2013 köptes Älvdalen och samtidigt byggdes möbelavdelningen till. Idag finns ca 500 kvm försäljningsyta. Det som inte säljs skickas till Ukraina och stadsmissionen och i sista hand hamnar det på sopstationen i Stavröd.

Under verksamhetsåret 2022/23 drog klubben in ca 1,1 miljoner.

Lions har en styrelse med tio personer men det är medlemsmötena som beslutar.

Mötet avslutades med en enkel måltid där Rotarys president Anders Schmidt-Evertsson berättade om Rotarys bakgrund och verksamhet.

 

Hans Åström

Präntare