Klubbsamråd
 
Huvudfrågorna i kvällens klubbsamråd var ekonomin. Hur ska vi göra för att förbättra den?
Diskussionen väckte tankar och förslag.
Alla kommer att få möjlighet att bidra med förslag och tycka till via mejl.
 
Ännu en viktig fråga togs upp: Hur ska vi locka fler medlemmar till vår klubb?