Agneta Larsson – Inner wheel

Inner wheel finns idag i 104 länder med 4 000 klubbar och 110 000 medlemmar.

Inner Wheel har sitt ursprung som en stödorganisation till Rotary. Därav kopplingen mellan Rotarys hjul och namnet Inner wheel.

Den första klubben bildades 1924 i Manchester. 1949 fanns 4-500 klubbar i England och 50 i resten av världen. Idag är Indien störst med ca 450 000 medlemmar medan till exempel USA bara har 600.

Den 10:e januari är det World Inner Wheel Day och vart tredje år har man convention.

Från 1924 och fram till 1960-talet kunde endast aktiv rotarians hustru eller ogifta myndiga dotter bli medlem. Sedan lättades det upp till att omfatta relation till medlem i Rotary eller Inner wheel. Numera är alla kvinnor över 18 år välkomna. Medlemsavgiften är 500 kronor/år.

1949 grundades den första klubben i Sverige i Filipstad. Idag finns det 81 klubbar med ca 3 000 medlemmar fördelat på 9 distrikt.

 

Inner Wheel är en hjälpande organisation. Istället för att varje enskild klubb startar projekt bestäms dessa nationellt. För närvarande arbetar IW med tre projekt;

· Narkotikasökhundar till tullen. Har pågått sedan 1986. Hittills har IW:s medel utbildat ca 70 hundar á 2 – 300 000 kronor.

· Inner Wheel doctors, som samarbetar med Rotary doctors.

· Garissa. Ett hem för flickor i Nairobi. Hemmet har ca 400 elever som ges utbildning.

 

En av IW:s stora frågor är rekrytering. För närvarande satsar man på 60+. IW kan öppna upp för män men i så fall i egna klubbar. Agneta tror inte på en sammanslagning med Rotary men vill gärna utveckla samarbetet.

 

Hans Åström

Präntare