Den här kvällen kunde vi hälsa flera medlemmar från den egna klubben välkomna men även representanter för klubben i Höör.
Guvernör Annika Skoglund var kvällens föredragshållare och dessutom var assisterande guvernör Knud Jensen närvarande.

Kvällen inleddes med att Carina Andersson valdes in som ny medlem i Hörby rotaryklubb. President Anders Schmidt-Evertsson hälsade Carina välkommen och fäste nålen på kavajslaget.

Annika Skoglund började med att berätta om årets tema ”Create hope in the world”, ett tema som blivit allt mer aktuellt. Hon flaggade också för distriktets årsmöte den 21/11 – 2023 (zoom) och distriktskonferensen ”Vår framtid – farhågor och förhoppningar”, som avhålls i Helsingborg den 20/4 – 2024.

Annikas tema är DEI – från ord till handling med fyra fokusområden;

· Fredsbefrämjande arbete

Det finns för närvarande 50 konflikter i världen.

Ukrainahjälpen fortsätter.

Det finns sju fredscenter i världen, varav ett i Uppsala. Dessa erbjuder bland annat utbildning i konflikt- och fredsforskning.

· Mental hälsa

Ny kommitté har bildats i distriktet. Den har mycket samarbete med fontänhuset i Lund.

· Projekt

End Polio Now är Rotarys stora projekt. Sedan det startade har ca 3 miljarder barn i 110 länder vaccinerats.

· Stöd till och utveckling av klubbar

Man har gjort en enkät (globalt) för att undersöka varför man är medlem i rotary. De fem viktigaste orsakerna är;

o Bra klubbmöten/social samvaro

o Förtroende för klubbledningen

o Växa som människa

o Nätverkande

o Meningsfull service – göra gott

 

Från och med den 1/7 2024 bildas ett nytt distrikt (2395) med Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland upp till och med Falkenberg.

 

Vid tangenterna

Hans Åström

Präntare