1:a pris tillföll Ulf Sivhed och utföll på lott nr 50, 
2:a pris tillföll Irene Magnusson och utföll på lott nr 73
3:e pris tillföll Ewa Mellerström och utföll på lott nr 55
Exakt var de lyckliga vinnarna kan hämta ut sina vinster är i skrivande stund höljt i dunkel. Men
sådana viner tål utan vidare att lagras någon vecka eller två...-