På grund av den kraftiga ökningen av Covid19 -smitta i våra trakter, beslöts vid kvällens styrelsemöte, att vi övergår till enbart digitala möten fr.o.m. 20 januari och i första hand fram till 3 mars. Nytt beslut fattas om möjligt vid klubbmötet den 17 februari om fortsättningen.