Club Visioning,  Kerstin Bergenäs
 
Club Visioning
 
Ett sätt att planera klubben.
 
Syfte: Att skapa något för alla så att alla trivs och är delaktiga. Viktigt att nya medlemmar engageras och känner tillhörighet.
 
Prioriteter:
  • Öka vår förmåga att anpassa oss.
  • Nå ut till fler.
  • Öka engagemanget.
  • Öka vår slagkraft.
 
Man jobbar med en 3-årig handlingsplan där idéer görs till mål. Det skapar engagemang och delaktighet.
För varje mål görs en aktivitetsplan: Vad – Vem – När – Hur?
Därefter summering och slutsatser.
 
En MasterPlan skapas: Mål – när? Vem/vilka ska göra vad? Detta leder till en Aktivitetsplan.
 
Möte 1 beräknas till 2 tim. Brainstorma idéer, därefter röstar man på förslagen. X antal idéer går vidare till en andra röstomgång.
 
Möte 2 inom några dagar, summering, slutsatser, handlingsplan.
 
Möte 3 internt klubbmöte där man planerar och jobbar vidare.
 
 
2-3 personer från Club Visioning hjälper klubbarna att sätta igång och genomföra processen.
 
 
/Orden på pränt av
Cecilia H