F d kommunstyrelsens ordförande i Hörby
F d kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito
 
Född och uppvuxen i Hörby. Redan som 4-åring ägnade hon sig mycket åt handboll och fotboll.
På senare år tagit MC-kort och Jägarbevis.
 
Hon insåg tidigt värdet i att kunna språk och förlade gymnasiala studier under ett år i Tyskland. Därefter följde studier vid KTH och Handelshögskolan.
Sedan bar det av till USA, följt av fem år i Tyskland som konsult åt bl a IBM.
Åter i Sverige tillbringade hon fem år som rådgivare på Vattenfall i Stockholm.
Vidare ut i världen blev det Italien och Rom under fyra år och sedan Moskva. En period tillbringade hon sedan i Amsterdam – som bokbindare.
 
Tillbaka i Sverige blev hon kommunikationschef för ett dotterbolag till Kraftringen, varifrån hon fick sparken pga sitt medlemskap i SD i Hörby. Då blev hon erbjuden posten som kommunstyrelsens ordförande och tackade ja.
 
Hur har då livet som kommunstyrelsens ordförande varit? Inget 9 – 5-jobb. Tidiga morgnar och sena kvällar, vardagar och helgdagar, flera olika ”måste”-möten som kräver förberedelser, avstämningar, protokolljustering, mejl-hantering, utbildningar, konferenser, mm, mm. Ett lärorikt arbete på många områden. Tyvärr har det också medfört en del trakasserier.
 
Audiens hos påven, står på meritlistan, vilket ska upprepas nu i november i år, med fokus på pilgrimsfrågor.
 
 
/Orden på pränt av
Cecilia H